Homeopati

Homeopati kommer av de grekiska orden homeo, som betyder lika, och pathos, som betyder lidande. Grundprincipen i detta medicinska system är att lika botar lika. Det är en gammal metod från Tyskland som grundades 1796 av Christian F. Samuel Hahnemann. Preparaten som används framställs av växt-, djur- eller mineralriket. Inom homeopatin skiljer man inte på kropp och själ utan ser kroppen som en helhet.

Exempel på tillstånd där homeopati kan hjälpa:
• Allergi
• Eksem
• Mag- och tarmproblem
• UtmattningsdepressionWeb
Analytics