-En plats för kropp och själ

Behandlingar

Alternativmedicinska Behandlingar

Med hjälp av blodanalys, frekvensanalys, näringsmedicin och homeopati utgår vi från patientens symptom som behandlas utifrån ett holistiskt perspektiv.

Hälsocoach / PT

Coaching med att bryta dåliga vanor, komma igång med motion, förbättrade kostvanor och uppnå balans. Vi hjälper dig att förändra din livsstil!

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

En terapiform som hjälper patienten att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till problem och destruktiva beteenden/känslor så att dessa försvinner, minskas eller inte utgör ett lika stort hinder i livet.

Arteriografi

En smärtfri metod för att utreda kärlsystemets hälsa, vilket ger indikationer på om man befinner sig i riskzonen att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Prislista
  •  Alternativmedicinsk konsultation – första besöket, 1 000 kr
  •  Alternativmedicinsk konsultation: – återbesök, 750 kr
  •  Blodanalys, 600 kr
  •  Kognitiv beteendeterapi – 750 kr/h
  •  Konsultation per telefon – 30 min, 350 kr

Gunilla Andersson

  • Alternativmedicinsk terapeut.
  • Homeopat.
  • Kognitiv beteendeterapeut.

Från och med den 5 Oktober hälsar vi Maria välkommen till oss!

Maria Elfblad

Jag som äger och driver Elfblad Reliance heter Maria Elfblad. Nu ser jag fram emot ett samarbete med Gunilla på Bene Vitae!

Bakom mig har jag en 25-årig erfarenhet av ledarskap på olika nivåer, främst inom kommunal verksamhet. Till organisationer som behöver stöd avseende grupputveckling och ledarskap, erbjuder jag föreläsningar, coaching och enskild handledning till chefer.

Förutom min grundutbildning inom Social omsorg, har jag utbildat mig till KBT-coach, Hypnosterapeut och Massör i Djupgående Cirkulationsmassage (klassisk bindvävsmassage och manuell lymfdränage). Jag hjälper enskilda individer att hitta de verktyg de behöver för ett bättre mående och ett liv i balans. Jag arbetar holistiskt, vilket betyder att jag tror att kropp och själ hör ihop och påverkar varandra. Till mig är du alltid välkommen, oavsett hur ditt behov av stöd ser ut.

Du når mig på tel. 072-441 73 79.

KontakT