Arteriografi

                                                   

Ligger du i riskzonen för hjärtinfarkt eller stroke? 

 

 

Arteriografundersökning visar förekomst och grad av åderförkalkning (arterioskleros) och annan artärstelhet i Dina blodkärl. Ju tidigare sjukdomen upptäcks desto större chans för överlevnad.

 Arteriografen mäter fyra viktiga riskfaktorer: centralt blodtryck, artärstelhet i aorta, blodflödet till hjärtats kranskärl samt funktion och stelhet i mindre artärer. 

Undersökningsmetoden har högsta grad av vetenskaplig tyngd och används inom forskning både i Sverige och utomlands.