Homeopati

Homeopati
Idag används homeopatiska läkemedel av mer än 100 miljoner människor runtom
i världen för behandling av både akuta och kroniska sjukdomar. Homeopati som
behandlingsform tillämpades först i Europa av den tyske läkaren Samuel Hahnemann.
Naturläkemedel har generellt sett använts mycket längre än så.

Homeopatisk behandling innebär ett holistiskt synsätt och är helt individuell
– olika människor rekommenderas olika behandlingar, även om de har samma sjukdom.

Homeopati grundar sig på kärnprincipen att lika botar lika . Det betyder att en substans
som i höga doser kan förorsaka ett visst sjukdomssymtom kan hos patienter
bota liknande symtom i svagare doser.

Exempel på tillstånd där homeopati kan hjälpa: Allergi, Eksem, Mag- och tarmproblem
samt Utmattningsdepression.

KortWeb
Analytics