Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv Beteendeterapi

Tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkar vårt handlande i olika situationer. Den kognitiva beteendeterapin gör en beteendeanalys av samspel mellan dessa faktorer. Kognitiv beteendeterapi grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärnings-, social-, och kognitionspsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspel mellan individ och omgivningen här och nu. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar av händelser och specifika handlingar i olika situationer som gör att både individen själv dennes omgivning påverkas. I samtalen lär sig klienten att se samband mellan dessa faktorer. Kognitiv beteendeterapi är strukturerad och har ett målinriktat arbetssätt.Web
Analytics